Civilregistrering

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten og det sker via og ved hjælp af dit NemID. Ændringerne trådte i kraft pr. 1. februar 2014.

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden http://www.personregistrering.dk/ eller kom til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.

 

 

Fødsel

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på http://www.borger.dk/. Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes på http://www.borger.dk/. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
 

 

Dåb og navngivning ved dåben

Forældrene træffer aftale med sognepræsten og der skal ikke anvendes navngivning via http://www.borger.dk/. Dvs. forældrene henvender sig til præsten og aftaler tidspunktet for dåben, dåb foregår altid i forbindelse med søndagens allerede planlagte gudstjenester. Samtidig aftales en tid til en samtale med præsten, hvor begge forældre kan deltage. Der oplyses navn og adresse for fadderne. Der skal være min. 2 faddere og maks. 5. Gudfaderen/gudmoderen regnes med i antallet af faddere. Det kan godt være forældrene selv der er faddere, men der skal altid være mindst 2 faddere/dåbsvidner derudover. For at være fadder skal man være døbt med kristen dåb, og man skal være over konfirmationsalderen.
 

 

Navngivning

Hvis barnet ikke skal navngives ved dåb, skal forældrene selv sørge for at navngive barnet på http://www.borger.dk/ inden seks måneder fra fødslen.
 

 

Navneændring

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning på http://www.borger.dk/. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navneændring koster 500 kr. i 2019. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

VIGTIGT! - Du får ikke pengene tilbage selvom ansøgningen afslås, så vær sikker på at du har ret til det ønskede nye navn. (http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/ og Navnelov, Lov nr. 524 af 24/06/2005, ændret 14/06/2007. )
 

Navneændring er gratis for kommende ægtefæller og deres børn, hvis ændringen betyder, at de får et fælles navn.

 

Konfirmation

Man bliver konfirmeret i 7. klasse. Præsten afleverer brev på skolerne vedr. indskrivning, som eleverne får med hjem. Forældrene kommer så og indskriver deres barn til konfirmandundervisning i Præstegården på de fastsatte datoer.

 


Bryllup

Præsten kontaktes i så god tid som muligt, og der fastsættes en tid, en dato for brylluppet og en dato for samtalen. Tidligst 4 måneder før brylluppet kontakter parret kommunen ang. en ægteskabserklæring. Denne udfyldes, sendes retur til kommunen som så fremsender en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres til præsten.

Ønsker en af parterne at ændre navn i forbindelse med vielsen kan du søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på http://www.borger.dk/.

Ved samtalen med præsten medbringes prøvelsesattesten, navn og adresse på 2 vidner (forlovere), dette er hyppigt fædrene.

Har man ønsker til salmer bedes disse medbragt.

 


Dødsfald

Et dødsfald skal anmeldes til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Dette kan man selv gøre, eller man kan få bedemanden til at anmelde det til præsten via http://www.borger.dk/.

Tid for bisættelse/begravelse aftales med præsten, og der aftales en tid til samtale med præsten vedr. salmer, tale m.v.
 

 

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den på http://www.borger.dk/ eller kontakte kirkekontoret, hvis du ønsker en attest udskrevet på attestpapir og med stempel.