Peter Michaelsen

Embedet

Stillingen har tilknyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Rørby og Værslev sogne og er med bopæl i Rørby præstegård.

Møllevangen 1 A, Rørby 
4400 Kalundborg

Træffes pr. telefon 5950 4055 eller 5115 8849 bedst om dagen og i øvrigt efter aftale.

E-mail: PMI@km.dk

Sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=12856

Mandag er præstens fridag