Rørby sogn

 

Møllevangen 1B 
4400 Kalundborg

Antal folkekirkemedlemmer: 1.255 (per 1/1/2023)

 

http://sogn.dk/roerby/

E-mail til menighedsrådet:  7273@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7273

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7273

 Fællesmenighedsrådet for Rørby, Værslev og Ll. Fuglede

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Ruth Lang Sørensen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg
er.vores@mail.dk
2445 1413

NÆSTFORMAND
Torben Leopold Jørgensen
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg
torben-mariendal@mail.tele.dk
2498 7060

KIRKEVÆRGE (RØRBY KIRKE)
Kathrine Marie Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
3043 4120

KIRKEVÆRGE (VÆRSLEV KIRKE)
Tove Løfqvist
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
tovelofqvist@mail.dk 
5956 1816
 
KIRKEVÆRGE (LL. FUGLEDE KIRKE)

Henrik Grevy
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
4079 2021 (bedst om aftenen)
 
KASSERER, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Birthe Vibeke Andersen
Irisvej 4, Kaldred
4593 Eskebjerg
RoerbyVaerslevLlFuglede@outlook.dk
 
KONTAKTPERSON
Flemming Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
5950 4120

MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Janet Elizabeth Larsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland
 
SEKRETÆR
Anne-Mette Sørensen
Møllevej 24
4490 Jerslev Sjælland

 

Om sognet og kirken

Kirken er opført i middelalderen og har 125 siddepladser. 

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1945 med 5 stemmer.

Fundet af kalkmalerierne betragtes som værende lidt af en sensation, hvis værdi har betydning langt ud over det sogn, hvortil de er skabt. De er udført i perioden 1400-1425 af det såkaldte Unionsværksted, et af middelalderens bedste værksteder, der arbejdede i en lang række kirker i Danmark og Sverige i Margrete I.s nordiske unions storhedstid. De er placeret i skibets vestre hvælving og skildrer bibelske begivenheder med en samtidig aktualitet, som i høj grad bidrager til deres bevaringsværdi. Samlet set er der altså tale om et sæt kalkmalerier med en kulturhistorisk værdi, som er svær at sætte tilstrækkelig højt.