Kirkegårdene

Henvendelser vedrørende kirkegårdene rettes til

For Ubby, Ll. Fuglede, Store Fuglede og Værslev kirker:
Sct. Olai, Kalundborg
Klosterparkvej 16
4400 Kalundborg
Email: kontor@kalundborgkirkegaard.dk
Tlf. 5951 2785
Fax: 5951 2786
Kontortid: 10-14 mandag-torsdag

 

For Rørby kirke:
Graver Helge Stavnskær Pedersen
Tlf. 2532 5226
(mandag er graverens fridag)

 

For Jorløse kirke:
LJ – Plant og Pleje ved Leif Juhl
Tlf. 4231 7071
Email: Juhl@juhlmail.dk