Ubby sogn

 

Antal folkekirkemedlemmer: 1.715 (per 1/1/2023)

http://sogn.dk/ubby/

E-mail til menighedsrådet: 7219@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7219

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7219Menighedsrådet

FORMAND, KONTAKTPERSON, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Jørgen Kaster Andresen
Enggårdsvej 26, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
2169 2641

NÆSTFORMAND, SEKRETÆR, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Lone Charlotte Hallgren
Hørkærhaven 40B
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
50926658

KIRKEVÆRGE, MENIGT MEDLEM
Søren Qwist Madsen
Søndergade 76, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
2022 5208

KASSERER
Yvonne Susanne Andersen
Enggårdsvej 37, Ubby
4490 Jerslev Sjælland
7219@sogn.dk
4089 6640

MENIGT MEDLEM
Kirsten Merete Nielsen
Møllevej 9, Ubby
4490 Jerslev
7219@sogn.dk

       

 

Om sognet og kirken

Altertavle Lorentz Jørgensen 1677. 

Døbefont udført i skånsk sandsten fra 1200.

Korbuekrucifiks fra 1500-1525. Selve korset er fra 1961. Prædikestol fra 1621. 

Stolestader fra o. 1600. Belysning 2006.  

Hele kirken blev gennemgribende restaureret i 2005/2006.

Ubby kirke er Vejkirke nr. 123 og åbent ti-fr 8-16.