Værslev sogn

Værslev Bygade 28
4400 Kalundborg

Antal folkekirkemedlemmer: 375 (per 1/1/2023)

http://sogn.dk/vaerslev/

E-mail til menighedsrådet: 7253@sogn.dk

Sikker post til menighedsrådet : https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7273

Sikker post til sognet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7253

 Fællesmenighedsrådet for Rørby, Værslev og Ll. Fuglede

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Ruth Lang Sørensen
Langemosevej 9
Værslev
4400 Kalundborg
er.vores@mail.dk
2445 1413

NÆSTFORMAND
Torben Leopold Jørgensen
Frankerupvej 25
4400 Kalundborg
torben-mariendal@mail.tele.dk
2498 7060

KIRKEVÆRGE (RØRBY KIRKE)
Kathrine Marie Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
3043 4120

KIRKEVÆRGE (VÆRSLEV KIRKE)
Tove Løfqvist
Klostervangen 5
4400 Kalundborg
tovelofqvist@mail.dk 
5956 1816
 
KIRKEVÆRGE (LL. FUGLEDE KIRKE)

Henrik Grevy
Søvejen 9
4490 Jerslev Sjælland
4079 2021 (bedst om aftenen)
 
KASSERER, MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Birthe Vibeke Andersen
Irisvej 4, Kaldred
4593 Eskebjerg
RoerbyVaerslevLlFuglede@outlook.dk
 
KONTAKTPERSON
Flemming Møller
Møllevangen 8, Rørby
4400 Kalundborg
katmink@me.com
5950 4120

MEDLEM AF VALGBESTYRELSEN
Janet Elizabeth Larsen
Bygaden 40
4490 Jerslev Sjælland
 
SEKRETÆR
Anne-Mette Sørensen
Møllevej 24
4490 Jerslev Sjælland

 

 

Om sognet og kirken

Værslev Kirke ligger ca. 9 Km. øst for Kalundborg i Roskilde Stift. Dens præcise byggeår er ukendt, men det menes at kirken er opført i gotisk tid. Den har 115 sidde-pladser.

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1967 med 4 stemmer.

Både altertæppet og det, der hænger i sideskibet, er vævet af den lokale kunstner - Grethe Balle. Ligeledes står der et kunstværk kaldet "Livstræet" lavet af Jens Galskøt.

I kirkens loft hænger en flot model af skoleskibet København.