Sjælesorg

Livet byder nogen gange på store udfordringer hvor man har behov for at tale med nogen. Til det formål har Folkekirken udarbejdet en ny tjeneste som man kan komme i kontakt med ved at klikke på nedenstående link.

Klik her for at åbne et chat vindue

 

 

Sorggruppe for voksne i Kalundborg Provsti

Hvad er en sorggruppe?
En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har mistet en nærtstående. Det er et forum, hvor flere, der har mistet, kan mødes og tale sammen om det svære ved at miste, dele erfaringer og spejle sig i hinanden.
Det at miste en nærtstående er noget af det sværeste, vi mennesker kan opleve, for man mister samtidig også lidt af sig selv.
Det tager tid, at finde sig selv og opbygge sit liv igen uden den anden.
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen.
Kirkens sorggruppe giver den efterladte mulighed for at bearbejde sin sorg og finde støtte og livsmod i den svære tid efter tabet. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange lindrende at høre, hvordan andre tackler deres sorg.

Hvem kan være med i sorggruppen?
Sorggruppen er for alle personer, i Kalundborg kommune, der over 18 år.
Man er berettiget, hvis man har mistet en forælder, en ægtefælle, en søskende eller et voksent barn.
Der er mellem 5 og 10 deltagere i hver gruppe, og der holdes 2 timers møde hver 14. dag.
Gruppen varetages af en præst og to sundhedsfaglig personer på skift.
Sognepræst Lisbeth Dyxenburg, Raklev Kirke
Fhv. Hjemmesygeplejerske Lise Madsen
Fhv. Pædagog Dorthe Buch Hansen

Hvem er vi?
Sorggruppen har eksisteret i 3 år og er et tilbud der gives til alle gennem Menighedsplejen i Kalundborg Provsti. Sorggruppen er således tilhørende i et kirkeligt regi, men alle er velkomne, uanset religiøse ståsted.
Sorggruppens fokus er at dele et tab og at bære sorgen sammen.
Tilmelding til sorggruppe kan ske til Lisbeth Dyxenburg e-mail: lidyx@km.dk tlf: 23 22 09 90

 

Alternativt er man altid velkommen til at kontakte en af pastoratets 3 præster hvis man hellere vil have en personlig kontakt.