Jesper Yde

Midlertidig sognepræst indtil der fastansættes en ny i det ledige embede.

Jesper Yde

Orevej 3, Hallebyore, 4450 Jyderup,

Tlf. 26 18 32 09

E-mail: jyd@km.dk.